اهداف و چشم انداز


اهدف و زمینه
هدف این مجله ارتقای دانش فیزیولوژی ورزشی است و بدین منظور مقالات پژوهشی محققان داخل و خارج کشور در حوزه موضوعی اصلی فیزیولوژی ورزشی مرتبط با این حوزه را منتشر می کند.
 
  اصول کلی

 • دست نوشته ارسالی نباید به ­طور هم­زمان برای سایر مجلات ارسال شده یا در مجله دیگر به چاپ رسیده باشند.
 • دست نوشته رسیده طبق فلوچارت مورد بررسی قرار می گیرند.
 • دست نوشته فقط از طریق نویسنده مسئول ارسال گردد. (ارسال کننده مقاله به صورت خودکار نویسنده مسئول مقاله در نظر گرفته خواهد شد.)  در صورتی که دست نوشته دارای نویسنده رابط (واسطه ی غیرمسئول) است، باید نامه ای مبنی بر معرفی نویسنده رابط از طرف نویسنده مسئول همراه آن به عنوان فایل ضمیمه فرستاده شود.
 • تکمیل و امضاء ‌فرم تعهدنامه توسط همه نویسندگان در هنگام ارسال مقاله الزامی است.درج اطلاعات کامل و صحیح اعم از ایمیل و کد (ORCID) نویسندگان در بخش های مندرج در سایت در زمان ارسال مقاله الزامی است.
 • مسئولیت صحت و سقم مندرجات در مقاله به عهده نویسنده‌ (گان) است.
 • چاپ و انتشار مطالب مندرج در این مجله به شرط ذکر منبع " نشریه علمی پژوهشی در فیزیولوژی ورزشی بلامانع است.
 • نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی ورزشی رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد. هیات تحریریه در انـجام اصلاحات (باتأیید مولف) آزاد است.
 • هر گونه تعارضی در هر مرحله ای از روند بررسی مقاله که مورد تایید قرار گیرد، مقاله از دستور کار خارج خواهد گردید. (جهت اطلاع از انواع تعارض منافع به راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی مراجعه نمایید.)
 • ضروری است نویسندگان محترم در مرحله تایید نهایی، به تناسب زبان مقاله و نوع مقاله طبق راهنمای نویسندگان مجله دست نوشته مربوطه جهت ترجمه و بارگذاری در سایت نشریه به دبیرخانه نشریه از طریق ایمیل ارسال نمایند.
 • ضروری است مقاله بر اساس اصول نگارشی و ویرایشی و ساختار مندرج در راهنمای نویسندگان نشریه تنظیم گردد.
 • بدیهی است از بررسی و چاپ مقالاتی که هر کدام از موارد بالا در آن ها رعایت نشده باشد، خودداری می‌شود.
 • مقالات مداخله ای و کارآزمایی بالینی به زبان انگلیسی در اولویت چاپ قرار خواهد گرفت.