دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1403 
مقایسه اثر 4 هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر بیان ژن عضلانی فاکتور بازدارنده لوسمی در موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب

10.22098/rsph.2024.14570.1037

مصطفی بابائی نژاد؛ محمد تاجیک؛ علی حسین آبادی


تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن miR-195 در بافت قلب موش‌های صحرایی نژاد ویستار

10.22098/rsph.2024.14518.1031

الهه پیرعلایی؛ بدرخان رشوان اسماعیل؛ غلامرضا حمدیان


تاثیر یک دوره تمرینات پولیومتریک بر مقایر لاکتات خون و برخی شاخص های آمادگی هوازی و بی هوازی در تکواندوکاران حرفه ای دختر

10.22098/rsph.2024.14536.1033

بهلول قربانیان؛ روناک حسین زاده


اثر تمرینات فارتلک بر برخی پارامترهای خستگی، آسیب عضلانی و عملکردی بازیکنان فوتبال

10.22098/rsph.2024.14292.1023

میلاد معدنچی‌ها؛ اعظم زرنشان؛ بهلول قربانیان؛ محمد بابائی؛ بلال مهدوی؛ سمانه هادی


تأثیر تمرینات با محدودیت جریان خون بر سطوح هورمون رشد، عامل رشد شبه انسولین -1 ، لاکتات و عامل رشد اندوتلیال عروقی: مقاله مروری

10.22098/rsph.2024.14304.1024

محمد بابائی؛ سمانه هادی؛ بلال مهدوی؛ میلاد معدنچی‌ها؛ آمنه پوررحیم


مقایسه رابطه بین فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و عوامل ترکیب بدنی در مردان چاق و با وزن طبیعی

10.22098/rsph.2024.14504.1030

,وحید صالح؛ اسداله اسدی؛ زهره آهنگری


اثر دمای محیط بر آسیب DNA ناشی از فعالیت بدنی در کشتی‌گیران نوجوان

10.22098/rsph.2024.14526.1032

نوید لطفی؛ بهمن میرزایی؛ کامبیز مرادی ده باغی